Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • !!! Дана редакція колективного договору не є остаточною а представлена виключно для ознайомлення.

  Переглянути

  Колективний договір 2021.docx 

  Зміст
  Розділ І
  Загальні положення
   1.1. Сторони Колективного договору
   1.2. Сфера дії Колективного договору
   1.3. Дія Колективного договору
  Розділ ІІ
  Виробничі відносини та підвищення ефективності праці………6
   2.1. Права Роботодавця ……………………………………………….6
   2.2. Зобов’язання Роботодавця ……………………………………….6
   2.3. Зобов’язання Профспілок………………………………………..8
   2.4. Зобов’язання працівників………………………………………...9
  Розділ ІІІ
  Робочий час……………………………………………………………10
  Розділ IV
  Час відпочинку………………………………………………………..13
  Розділ V
  Оплата праці (формування, регулювання та захист)...................15
   5.1. Зобов’язання Роботодавця…………………………….…………….15
   5.2. Права Профспілок………………………………………………....17
  Розділ VІ
  Охорона праці……………………………………………………………...18
   6.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..18
   6.2. Зобов’язання Профспілок..……………………………………….20
   6.3. Зобов’язання працівників………………………………………...21
  Розділ VІІ
  Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації……………....22
   7.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..22
   7.2. Зобов’язання Профспілок………………………………………...23
   7.3. Зобов’язання Сторін………………………………………………23
  Розділ VІІІ
  Гарантії діяльності Профспілок……………..…………………….24
   8.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
  Розділ ІХ
  Гарантії працівникам - членам профспілки працівників охорони здоров’я України ………………………………………….. 
  24
   9.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
   9.2. Зобов’язання Профспілок...………………………………………25
  Розділ Х
  Вирішення трудових спорів……………………………………………..27
  Розділ ХІ
  Прикінцеві положення…………………………………………………...28

  Додаток 1Перелік професій і посад, зайнятість працівників якими надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день та загальна їх тривалість для працівників закладу 
  29
  Додаток 2Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту34
  Додаток 3Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»36
  Додаток 4Положення про преміювання працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»43
  Додаток 5Положення про грамоту і подяку Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»47

   

 • 9.2. Профспілки зобов’язуються


  9.2.1 Дотримуватися порядку розгляду подання Роботодавця про надання згоди на звільнення працівника з підстав, передбачених у КЗпП України.

  Виборні органи Профспілок розглядають у п’ятиденний термін обґрунтоване письмове подання Роботодавця, підписане керівником Підприємства або іншою особою, яка наділена правом розірвання трудових договорів з працівниками, про надання згоди на розірвання трудового договору з працівником.

  Подання Роботодавця розглядається у присутності працівника, на якого воно внесене. Розгляд подання, за відсутності працівника, допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання виборного органу Профспілки незалежно від причин, розгляд заяви відкладається до наступного засідання в межах 15-ти денного терміну. Лише у разі повторного нез’явлення працівника (його представника), без поважних причин, подання Роботодавця може розглядатися за відсутності працівника. Участь представника Роботодавця при розгляді цього питання не є обов’язковою.

   Голови Профспілок повідомляють Роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що Профспілка дала згоду на розірвання трудового договору.

  Рішення виборного органу Профспілки про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим та містити посилання на правове обґрунтування незаконності звільнення працівника або посилання на не врахування Роботодавцем фактичних обставин, за яких розірвання трудового договору з працівником є порушенням його законних прав. У разі, якщо в рішенні обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору невагомі, Роботодавець має право звільнити працівника без згоди Профспілки.

  9.2.2. Не застосовується порядок пункту 9.2.1. при звільненні працівника у випадках:

         не перебування працівника в складі профспілкової організації;

         незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

         поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

         звільнення керівника Підприємства (відокремленого структурного підрозділу) його заступників, головного бухгалтера Підприємства, його заступників;

         звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібне) майна Підприємства, встановлене вироком суду, який набрав законної сили, або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення.

  9.2.3. Забезпечити надання безоплатних консультацій для членів Профспілки з питань праці та її оплати, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та, за необхідності, представництво інтересів членів Профспілки в комісії по трудових спорах (за наявності).

  9.2.4. Забезпечити організацію та проведення культурного дозвілля для членів Профспілки та їх дітей в межах видатків на відповідні заходи.

  9.2.5. Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу при потребі у медичному лікуванні та в інших випадках в межах кошторису, затвердженого на Загальних Зборах членів Профспілки.

  9.2.6. Забезпечити часткове відшкодування документально підтверджених витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена Профспілки або членів його сім’ї, в межах видатків на відповідні заходи.

  9.2.7. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників-членів Профспілки та їх неповнолітніх дітей.

  9.2.8. Забезпечувати правовий та соціально-економічний захист вивільнюваних працівників-членів Профспілки.  Зворотній зв'язок

  Рекомендуемые комментарии

  Коментарів немає


×
×
 • Створити...