Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • !!! Дана редакція колективного договору не є остаточною а представлена виключно для ознайомлення.

  Переглянути

  Колективний договір 2021.docx 

  Зміст
  Розділ І
  Загальні положення
   1.1. Сторони Колективного договору
   1.2. Сфера дії Колективного договору
   1.3. Дія Колективного договору
  Розділ ІІ
  Виробничі відносини та підвищення ефективності праці………6
   2.1. Права Роботодавця ……………………………………………….6
   2.2. Зобов’язання Роботодавця ……………………………………….6
   2.3. Зобов’язання Профспілок………………………………………..8
   2.4. Зобов’язання працівників………………………………………...9
  Розділ ІІІ
  Робочий час……………………………………………………………10
  Розділ IV
  Час відпочинку………………………………………………………..13
  Розділ V
  Оплата праці (формування, регулювання та захист)...................15
   5.1. Зобов’язання Роботодавця…………………………….…………….15
   5.2. Права Профспілок………………………………………………....17
  Розділ VІ
  Охорона праці……………………………………………………………...18
   6.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..18
   6.2. Зобов’язання Профспілок..……………………………………….20
   6.3. Зобов’язання працівників………………………………………...21
  Розділ VІІ
  Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації……………....22
   7.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..22
   7.2. Зобов’язання Профспілок………………………………………...23
   7.3. Зобов’язання Сторін………………………………………………23
  Розділ VІІІ
  Гарантії діяльності Профспілок……………..…………………….24
   8.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
  Розділ ІХ
  Гарантії працівникам - членам профспілки працівників охорони здоров’я України ………………………………………….. 
  24
   9.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
   9.2. Зобов’язання Профспілок...………………………………………25
  Розділ Х
  Вирішення трудових спорів……………………………………………..27
  Розділ ХІ
  Прикінцеві положення…………………………………………………...28

  Додаток 1Перелік професій і посад, зайнятість працівників якими надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день та загальна їх тривалість для працівників закладу 
  29
  Додаток 2Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту34
  Додаток 3Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»36
  Додаток 4Положення про преміювання працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»43
  Додаток 5Положення про грамоту і подяку Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»47

   

 • Про що домовилися сторони


  11.1. Контроль за виконанням Колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали та уповноваженою ними постійно діючою комісією, до складу якої входять по 3 представники обох сторін на паритетних умовах.

  11.2. Доповнення та зміни до Колективного договору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам Колективний договір.

  11.3. Надавати повноважним представникам Сторін наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Колективного договору.

  11.4. Якщо Сторони несвоєчасно виконали чи не виконали зобов’язання за Колективним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

  11.5. Якщо Сторони порушили чи не виконали зобов’язання Колективного договору з вини конкретних працівників Підприємства, а також якщо вони не надали інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і контролю за виконанням Колективного договору, притягати їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

  11.6. Цей Колективний договір вступає в силу з дня підписання його сторонами і діє до моменту підписання нового Колективного договору.

  11.7. Колективний договір укладено в чотирьох примірниках державною мовою та зберігається у кожної із сторін: адміністрації, Профспілках та у державному органі, що здійснює повідомну реєстрацію колдоговору.

  Всі чотири примірники Колективного договору автентичні та мають однакову юридичну силу.  Зворотній зв'язок

  Рекомендуемые комментарии

  Коментарів немає


×
×
 • Створити...