Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • !!! Дана редакція колективного договору не є остаточною а представлена виключно для ознайомлення.

  Переглянути

  Колективний договір 2021.docx 

  Зміст
  Розділ І
  Загальні положення
   1.1. Сторони Колективного договору
   1.2. Сфера дії Колективного договору
   1.3. Дія Колективного договору
  Розділ ІІ
  Виробничі відносини та підвищення ефективності праці………6
   2.1. Права Роботодавця ……………………………………………….6
   2.2. Зобов’язання Роботодавця ……………………………………….6
   2.3. Зобов’язання Профспілок………………………………………..8
   2.4. Зобов’язання працівників………………………………………...9
  Розділ ІІІ
  Робочий час……………………………………………………………10
  Розділ IV
  Час відпочинку………………………………………………………..13
  Розділ V
  Оплата праці (формування, регулювання та захист)...................15
   5.1. Зобов’язання Роботодавця…………………………….…………….15
   5.2. Права Профспілок………………………………………………....17
  Розділ VІ
  Охорона праці……………………………………………………………...18
   6.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..18
   6.2. Зобов’язання Профспілок..……………………………………….20
   6.3. Зобов’язання працівників………………………………………...21
  Розділ VІІ
  Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації……………....22
   7.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..22
   7.2. Зобов’язання Профспілок………………………………………...23
   7.3. Зобов’язання Сторін………………………………………………23
  Розділ VІІІ
  Гарантії діяльності Профспілок……………..…………………….24
   8.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
  Розділ ІХ
  Гарантії працівникам - членам профспілки працівників охорони здоров’я України ………………………………………….. 
  24
   9.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
   9.2. Зобов’язання Профспілок...………………………………………25
  Розділ Х
  Вирішення трудових спорів……………………………………………..27
  Розділ ХІ
  Прикінцеві положення…………………………………………………...28

  Додаток 1Перелік професій і посад, зайнятість працівників якими надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день та загальна їх тривалість для працівників закладу 
  29
  Додаток 2Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту34
  Додаток 3Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»36
  Додаток 4Положення про преміювання працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»43
  Додаток 5Положення про грамоту і подяку Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»47

   

 • Про що домовилися сторони


  10.1. Якщо у працівника виникають проблеми, пов’язані з роботою, вони мають вирішуватися таким чином:

         працівник звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного підрозділу;

         керівник структурного підрозділу повинен дати відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему;

         якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник звертається до уповноваженого представника Профспілки або безпосередньо до профспілкового комітету;

         профспілковий комітет протягом п’яти днів, спільно з представником адміністрації, до якого звернувся працівник, проводять розгляд проблеми і повідомляє про своє рішення.

  10.2. При виникненні трудових спорів між працівником та адміністрацією Підприємства, які ними самостійно не можуть бути врегульовані, спори вирішуються комісією по трудових спорах.

  10.3. Комісія по трудових спорах обирається конференцією трудового колективу чисельністю 6 осіб, та утворюється на паритетних засадах із представників адміністрації та профкому.

  Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступника та секретаря.

  10.4. Працівник може звернутися до комісії в 3-місячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Спір розглядається не пізніше 10 днів з дня подання заяви в присутності працівника, або іншої особи, за його дорученням. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2-х третин обраних до її складу членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх. Розгляд спору здійснюється згідно з чинним законодавством.

  10.5. Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на Підприємстві. У разі незгоди з рішенням комісії працівник чи Роботодавець можуть оскаржити його в суді в 10-денний термін.

  10.6. Рішення комісії по трудових спорах виконується відповідно до чинного законодавства.  Зворотній зв'язок

  Рекомендуемые комментарии

  Коментарів немає


×
×
 • Створити...