Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • !!! Дана редакція колективного договору не є остаточною а представлена виключно для ознайомлення.

  Переглянути

  Колективний договір 2021.docx 

  Зміст
  Розділ І
  Загальні положення
   1.1. Сторони Колективного договору
   1.2. Сфера дії Колективного договору
   1.3. Дія Колективного договору
  Розділ ІІ
  Виробничі відносини та підвищення ефективності праці………6
   2.1. Права Роботодавця ……………………………………………….6
   2.2. Зобов’язання Роботодавця ……………………………………….6
   2.3. Зобов’язання Профспілок………………………………………..8
   2.4. Зобов’язання працівників………………………………………...9
  Розділ ІІІ
  Робочий час……………………………………………………………10
  Розділ IV
  Час відпочинку………………………………………………………..13
  Розділ V
  Оплата праці (формування, регулювання та захист)...................15
   5.1. Зобов’язання Роботодавця…………………………….…………….15
   5.2. Права Профспілок………………………………………………....17
  Розділ VІ
  Охорона праці……………………………………………………………...18
   6.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..18
   6.2. Зобов’язання Профспілок..……………………………………….20
   6.3. Зобов’язання працівників………………………………………...21
  Розділ VІІ
  Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації……………....22
   7.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..22
   7.2. Зобов’язання Профспілок………………………………………...23
   7.3. Зобов’язання Сторін………………………………………………23
  Розділ VІІІ
  Гарантії діяльності Профспілок……………..…………………….24
   8.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
  Розділ ІХ
  Гарантії працівникам - членам профспілки працівників охорони здоров’я України ………………………………………….. 
  24
   9.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
   9.2. Зобов’язання Профспілок...………………………………………25
  Розділ Х
  Вирішення трудових спорів……………………………………………..27
  Розділ ХІ
  Прикінцеві положення…………………………………………………...28

  Додаток 1Перелік професій і посад, зайнятість працівників якими надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день та загальна їх тривалість для працівників закладу 
  29
  Додаток 2Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту34
  Додаток 3Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»36
  Додаток 4Положення про преміювання працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»43
  Додаток 5Положення про грамоту і подяку Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»47

   

 • Додаток №4


   

  ПОГОДЖЕНО

  Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК»

  _______________________

   

  « ___ » ______________2020 р.

   

   

  Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД

  _______________________

   

  « ___ » ______________2020 р.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Генеральний директор

  КНП КОР «КОЦЕМД МК»

  _______________________

   

  « ___ » ______________2020 р.

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про преміювання працівників КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

  Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці», положень Колективного договору.

  Це Положення є складовою частиною Колективного договору, яка сприяє впровадженню прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників підприємства і поширюється на всіх членів трудового колективу.

  Система преміювання має на меті посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена Підприємства і зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.

   1. Загальні положення.

   1.1. Преміювання працівників Підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал, рік.

   1.2. За виконання особливо важливої роботи працівникам може бути виплачена одноразова премія.

   1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників Підприємства за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, вдосконалення форм і методів роботи, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

   2. Показники преміювання

   2.1. За результатами роботи за місяць, квартал, рік для прийняття рішення про призначення та визначення розміру премії враховується:

  виконання заходів та завдань тощо, передбачених нормативно-правовими актами, розпорядчими актами Підприємства, виробничими планами;

  покращення показників роботи

  виконання особливо важливої роботи

   3. Джерела, розміри і порядок преміювання.

   3.1. Преміювання працівників Підприємства здійснюється за результатами роботи щомісячно в межах фонду заробітної плати, затвердженого фінансовим планом, у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати, або у визначеному розмірі.

   3.2. Індивідуальний розмір премій співробітникам за виконання показників, зазначених в п. 2 цього Положення, встановлюється без обмежень і визначається постійно діючою комісією з питань визначення розмірів доплат та преміювання працівників КНП КОР «КОЦЕМД МК», яка діє відповідно до положення про комісію, за поданням:

              керівника структурного підрозділу кожному працівникові;

              медичного директора, заступника генерального директора керівнику структурного підрозділу;

        генерального директора заступнику генерального директора, медичному директору та посадовій особі, безпосередньо підпорядкованій генеральному директору за поданням;

   3.3.  Преміювання працівників згідно зі штатним розписом здійснюється щомісячно у межах фонду заробітної плати, затвердженого фінансовим планом, у порядку та розмірах, які визначені у пункті 3.1 та пункту 3.2. За наявності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати преміювання працівників не здійснюється.

   3.4.   Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання.

   3.5. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць у зв’язку з призовом до лав Збройних сил України, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у зв’язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин, які передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час.

   3.6. Працівники, які звільнилися за власним бажанням або з ініціативи адміністрації, на яких були накладені адміністративні стягнення та які не забезпечили своєчасне і якісне виконання роботи, преміюванню не підлягають.

  3.7. Генеральний директор, його заступники, керівники структурних підрозділів, постійно діюча комісія з питань визначення розмірів доплат та преміювання працівників КНП КОР «КОЦЕМД МК» при наявності підстав для призначення премії за показниками, зазначеними в п. 2 цього Положення, у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього трудового розпорядку, не призначають премії або враховують наслідки проступку при визначенні розміру премії.

  4.   Преміювання за виконання особливо важливої роботи:

   4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи з урахуванням особистого вкладу працівника здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом генерального директора Підприємства.

   4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого фінансовим планом. За наявності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати преміювання працівників не здійснюється.

   5. Порядок і терміни преміювання

   5.1. Проект наказу про преміювання працівників Підприємства готує відділ кадрів на основі Пропозицій, поданих генеральному директору комісією з питань призначення та визначення розмірів доплат та преміювання працівників КНП КОР «КОЦЕМД МК» і подає для розгляду генеральному директору.

   5.2. Премія виплачується не пізніше терміну виплати зарплати за першу половину місяця, наступного за звітним.

  6. Генеральному директору премія виплачується, згідно з чинним законодавством, за рішенням Власника або уповноваженим ним органом на загальних підставах та додатково на умовах передбачених контрактом.  Зворотній зв'язок

  Рекомендуемые комментарии

  Коментарів немає


×
×
 • Створити...