Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • !!! Дана редакція колективного договору не є остаточною а представлена виключно для ознайомлення.

  Переглянути

  Колективний договір 2021.docx 

  Зміст
  Розділ І
  Загальні положення
   1.1. Сторони Колективного договору
   1.2. Сфера дії Колективного договору
   1.3. Дія Колективного договору
  Розділ ІІ
  Виробничі відносини та підвищення ефективності праці………6
   2.1. Права Роботодавця ……………………………………………….6
   2.2. Зобов’язання Роботодавця ……………………………………….6
   2.3. Зобов’язання Профспілок………………………………………..8
   2.4. Зобов’язання працівників………………………………………...9
  Розділ ІІІ
  Робочий час……………………………………………………………10
  Розділ IV
  Час відпочинку………………………………………………………..13
  Розділ V
  Оплата праці (формування, регулювання та захист)...................15
   5.1. Зобов’язання Роботодавця…………………………….…………….15
   5.2. Права Профспілок………………………………………………....17
  Розділ VІ
  Охорона праці……………………………………………………………...18
   6.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..18
   6.2. Зобов’язання Профспілок..……………………………………….20
   6.3. Зобов’язання працівників………………………………………...21
  Розділ VІІ
  Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації……………....22
   7.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..22
   7.2. Зобов’язання Профспілок………………………………………...23
   7.3. Зобов’язання Сторін………………………………………………23
  Розділ VІІІ
  Гарантії діяльності Профспілок……………..…………………….24
   8.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
  Розділ ІХ
  Гарантії працівникам - членам профспілки працівників охорони здоров’я України ………………………………………….. 
  24
   9.1. Зобов’язання Роботодавця………………………………………..24
   9.2. Зобов’язання Профспілок...………………………………………25
  Розділ Х
  Вирішення трудових спорів……………………………………………..27
  Розділ ХІ
  Прикінцеві положення…………………………………………………...28

  Додаток 1Перелік професій і посад, зайнятість працівників якими надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день та загальна їх тривалість для працівників закладу 
  29
  Додаток 2Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту34
  Додаток 3Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»36
  Додаток 4Положення про преміювання працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»43
  Додаток 5Положення про грамоту і подяку Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»47

   

 • Додаток №3


   

   

  ПОГОДЖЕНО

  Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК»

  _______________________

   

  « ___ « ______________2021 р.

   

   

  Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД

  _______________________

   

  « ___ « ______________2021 р.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Генеральний директор

  КНП КОР «КОЦЕМД МК»

  _______________________

   

  « ___ « ______________2021 р.

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги»

  І. Загальні положення

   

   1.1. Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного  підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги» (далі – Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України від 4.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та обֹ’єднань державних підприємств», Статуту Підприємства.

   1.2. Це Положення визначає систему оплати праці на Підприємстві, її структуру, строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників Підприємства.

  1.3. Джерелом коштів на оплату праці є:

  а) Частина доходу та інші кошти, одержані у результаті господарської діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства;

  б) Виділені асигнування з місцевого бюджету на оплату праці.

  1.4. На виплату заробітної плати працівникам Підприємства направляється не менше 75% від суми фінансування за договором з Національною службою здоров’я України.

  1.5. Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства є:

  а) результати господарської діяльності та рівень доходності Підприємства;

  б) внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і результатів його роботи;

  в) посадові оклади працівників, крім працівників вказаних у Таблиці № 2, визначені на основі тарифної системи, згідно  тарифної сітки, де перший тарифний розряд дорівнює прожитковому мінімуму для працюючих затвердженого Законом України «Про державний бюджет України» на 01 січня податкового року, інші тарифні розряди відповідно до тарифних коефіцієнтів, наведених у Таблиці № 1

  Таблиця № 1

  Тарифний розряд

  Тарифні коефіцієнти

  1

  1

  2

  1,09

  3

  1,18

  4

  1,27

  5

  1,36

  6

  1,45

  7

  1,54

  8

  1,64

  9

  1,73

  10

  1,82

  11

  1,97

  12

  2,12

  13

  2,27

  14

  2,42

  15

  2,58

  16

  2,79

  17

  3

  18

  3,21

  19

  3,42

  20

  3,64

  21

  3,85

  22

  4,06

  23

  4,27

  24

  4,36

  25

  4,87

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІ. Система оплати праці

   

  2.1. З урахуванням специфіки, змісту і напрямків господарської діяльності на Підприємстві застосовується тарифна система оплати праці.

   

  ІІІ. Структура заробітної плати

   

  3.1. Основна заробітна плата

  3.1.1. Посадовий оклад, встановлений працівникам відповідно до штатного розкладу:

   

  Таблиця № 2

   

  № п/п

  Посада

  Роз’яснення

  1

  Генеральний директор

  Посадовий оклад генерального директора Підприємства встановлюється Власником.

  2

  Заступник генерального директора, медичний директор та головний бухгалтер

  Посадові оклади заступникам генерального директора, медичному директору та головному бухгалтеру встановлюється на 10-50 % нижче від посадового окладу генерального директора.

  3

  Начальник станції екстреної медичної допомоги

  Посадовий оклад начальника станції ЕМД встановлюються до 65% від посадового окладу генерального директора.

  4

  Заступник начальника станції екстреної медичної допомоги

  Посадовий оклад заступника начальника станції екстреної медичної допомоги встановлюється на 10-30% нижче від посадового окладу начальника станції.

  5

  Заступник головного бухгалтера

  Посадові оклади заступникам головного бухгалтера встановлюються на 10-30% нижче посадового окладу головного бухгалтера.

  6

  Провідний бухгалтер

  Посадовий оклад провідного бухгалтера встановлюється на 40-50% нижче від посадового окладу головного бухгалтера.

  7

  Бухгалтер

  Посадовий оклад бухгалтера на 45-55% нижче від посадового окладу головного бухгалтера.

  8

  Провідний економіст

  Посадовий оклад провідного економіста встановлюється на 40-50% нижче від посадового окладу головного бухгалтера.

  9

  Економіст

  Посадовий оклад економіста на 45-55% нижче від посадового окладу головного бухгалтера.

  10

  Начальник відділу організаційного та правового забезпечення

  Посадовий оклад начальника відділу організаційного та правового забезпечення до 80%  від посадового окладу генерального директора.

  11

  Провідний юрисконсульт

  Посадовий оклад провідного юрисконсульта на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу організаційного та правового забезпечення.

  12

  Юрисконсульт

  Посадовий оклад юрисконсульта на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу організаційного та правового забезпечення.

  13

  Уповноважений з антикорупційних справ

  Посадовий оклад уповноваженого з антикорупційних справ на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу організаційного та правового забезпечення

  14

  Начальник відділу державних закупівель

  Посадовий оклад начальника відділу державних закупівель до 80 %  від посадового окладу генерального директора.

  15

  Фахівець з державних закупівель

  Посадовий оклад фахівця з державних закупівель на 30-40% нижче від посадового окладу начальника відділу організаційного та правового забезпечення

  16

  Начальник відділу кадрів

  Посадовий оклад начальника відділу кадрів до 80 %  від посадового окладу генерального директора.

  17

  Інспектор з кадрів, інспектор з ведення військовозобов’язаних та призовників

  Посадовий оклад інспектора з кадрів на 35-45 % нижче від посадового окладу начальника відділу кадрів.

  18

  Начальник відділу автоматизованих систем управління та зв’язку

  Посадовий оклад начальника відділу автоматизованих систем управління та зв’язку до 85% від посадового окладу заступника генерального директора з оперативної та тренувальної роботи, медицини катастроф.

  19

  Провідний інженер-електронік

  Посадовий оклад провідного інженера-електроніка на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу автоматизованих систем управління та зв’язку.

  20

  Інженер-електронік

  Посадовий оклад інженера-електроніка на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу автоматизованих систем управління та зв’язку.

  21

  Начальник відділу служби охорони праці

  Посадовий оклад начальника відділу служби охорони праці до 85 % від посадового окладу заступника генерального директора із загальних питань.

  22

  Провідний інженер з охорони праці

  Посадовий оклад провідного інженера з охорони праці на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу служби охорони праці.

  23

  Інженер з охорони праці першої категорії

  Посадовий оклад інженера з охорони праці на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу служби охорони праці.

  24

  Начальник відділу господарсько-технічного

  Посадовий оклад начальника відділу господарсько-технічного до 85 % від посадового окладу заступника генерального директора із загальних питань.

  25

   

  Завідувач центральним складом

  Посадовий оклад завідувача центральним складом на 35-45 % нижче від посадового окладу начальника відділу господарсько-технічного.

  26

  Провідний інженер з пожежної безпеки

  Посадовий оклад провідного інженера з пожежної безпеки на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу господарсько-технічного

  27

  Інженер з пожежної безпеки

  Посадовий оклад інженера з пожежної безпеки  на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу господарсько-технічного

  28

  Провідний інженер-метролог

  Посадовий оклад провідного інженера-метролога на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу господарсько-технічного

  29

  Інженер-метролог

  Посадовий оклад інженера-метролога на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу господарсько-технічного

  30

  Начальник відділу автомобільно-експлуатаційного

  Посадовий оклад начальника відділу автомобільно-експлуатаційного до 85 % від посадового окладу заступника генерального директора із загальних питань.

  31

  Старший механік

  Посадовий оклад старшого механіка на 35-45% нижче від посадового окладу начальника відділу автомобільно-експлуатаційного.

  32

  Механік

  Посадовий оклад механіка на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу автомобільно-експлуатаційного.

  33

  Провідний інспектор з безпеки руху

  Посадовий оклад провідного інженера з безпеки руху на 20-30% нижче від посадового окладу начальника відділу автомобільно-експлуатаційного.

  34

  Інспектор з безпеки руху

  Посадовий оклад інженера з безпеки руху на 25-35% нижче від посадового окладу начальника відділу автомобільно-експлуатаційного.

   

  Таблиця № 3

   

  № п/п

  Посада

  Тарифний розряд

  1

  Головний фельдшер

  18

  2

  Завідувач підстанції

  16

  3

  Завідувач відділу

  16

  4

  Старший лікар

  15

  5

  Лікар з медицини невідкладних станів аеромедична евакуація

  25

  6

  Лікар з медицини невідкладних станів

  14

  7

  Лікарі всіх спеціальностей

  14

  8

  Провізор

  14

  9

  Лікар стажист, лікар інтерн

  10

  10

  Старший фельдшер, старша сестра медична

  13

  11

  Фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги, фармацевт, фельдшер комплектувальник, фельдшер диспетчер

  11

  12

  Фельдшер з медицини невідкладних станів аеромедична евакуація

  23

  13

  Сестра медична екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги аеромедична евакуація

  23

  14

  Сестра-господиня

  10

  15

  Адміністратор системи

  10

  16

  Диспетчер автомобільного транспорту

  9

  17

  Водій автотранспортних засобів

  9

  18

  Реєстратор медичний, оператор комп’ютерного набору

  9

  19

  Архіваріус

  9

  20

  Секретар

  9

  21

  Статистик медичний, технік ІОЦ

  8

  22

  Електромонтер з обслуговування електроустановок

  5

  23

  Слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, машиніст компресорних установок, токар

  5

  24

  Дезинфектор

  5

  25

  Машиніст з прання

  5

  26

  Молодша медична сестра чергова

  5

  27

  Молодша медична сестра прибиральниця

  5

  28

  Сторож

  5

  29

  Прибиральник території

  5

   

  3.1.2 Підвищення посадових окладів

  а) Водіям автотранспортних засобів (санітарний автомобіль) посадові оклади підвищуються на 20 відсотків.

   

  3.2. Додаткова заробітна плата

  3.2.1. Доплата за:

  а) Суміщення професій (посад) у розмірі 50% посадового окладу вакантної посади;

  б) Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (у разі хвороби, перебування у відпустці та інших причин) в межах робочого часу – до 50% посадового окладу відсутнього працівника, а у поза основний робочий час- 100% власного посадового окладу зі збереженням всіх доплат і надбавок.

  в) Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт – до 50% посадового окладу працівника. Зазначена доплата встановлюється працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

  г) Використання у роботі дезінфікуючих засобів молодшою медичною сестрою та дезінфектором – 10% посадового окладу, а у разі відсутності молодшої медичної сестри та дезінфектора до 10% посадового окладу працівнику який виконує ці обов’язки.

  д) Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час здійснюється доплата в розмірі 50% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

  е) За шкідливі умови праці, згідно атестації робочих місць.

  Перелічені доплати (у п. 3.2.1) нараховуються працівникам на посадовий оклад без урахування   підвищення до посадового окладу, крім нічних.

  3.2.2. Надбавки за:

  а) Вислугу років медичним працівникам залежно від стажу роботи в такому розмірі:        

  - понад 3 роки – 10% посадового окладу,

  - понад 10 років – 20% посадового окладу,

  - понад 20 років – 30% посадового окладу.

  б) Тривалість безперервної роботи на виїзних бригадах лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, водіям:

  - від 3 до 5 років 20% посадового окладу,

  - від 5 до 7 років 40% посадового окладу,

  - понад 7 років 60% посадового окладу.

  За працівниками виїзних бригад, які перейшли на інші медичні та адміністративні посади зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах.

  в) Високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність напруженість у роботі – до 100% посадового окладу.

  Ця надбавка скасовується або зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни.

  г) Особливі умови праці медичних правників та водіїв виїзних бригад до 20% посадового окладу, в залежності від фінансових можливостей.

  д) Особливий характер праці медичних правників та водіїв виїзних бригад до 20% посадового окладу, в залежності від фінансових можливостей.

  е) Науковий ступінь у відповідній галузі:

  Доктор наук – до 25% посадового окладу;

  Кандидат наук –до 15% посадового окладу.

  є) Почесні звання у відповідній галузі – 20% до посадового окладу.

  Перелічені надбавки нараховуються працівникам на посадовий оклад без урахування підвищення до посадового окладу.

  ж) водіям автотранспортних засобів за класність:

              2 класу – 10% до посадового окладу;

              1 класу – 25% до посадового окладу.

  3.2.3. Стимулюючі виплати:

  а) Премії та винагороди згідно положення про преміювання;

  б) Матеріальна допомога  на оздоровлення, надається всім працівникам у разі виходу у відпустку  тривалістю не менше 14 календарних днів  (не більше одного посадового окладу на рік) при наявності фінансових можливостей.

  3.2.4. Оплата роботи у святкові дні – у розмірі, встановленому чинним законодавством;

  3.2.5. Оплата відпусток та інших виплат за період, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток.

   

  IV. Перегляд та індексація розміру заробітної плати

   

  4.1. Розмір посадових окладів встановлюється  на 1січня податкового року  та діє протягом всього поточного року.

  4.2. Проводити індексацію заробітної плати у порядку, визначеному Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».

   

  V. Строки і періодичність виплат заробітної плати

   

  5.1. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені цим Положенням, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів:

  ·      до 21 числа поточного місяця – виплачується перша частина заробітної плати;

  ·      до 7 числа наступного місяця – виплачується друга частина заробітної плати.

  5.2. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

  5.3. У разі затримки виплати заробітної плати на один і більше місяців, працівникам проводиться нарахування та виплата компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

   

  VI. Обмеження розміру утримань із заробітної плати

   

  6.1. Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

   

  VII. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці

   

  7.1. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про трудові спори.  Зворотній зв'язок

  Рекомендуемые комментарии

  Коментарів немає


×
×
 • Створити...