Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.
 • Державні кошти на "швидку" допомогу - не може бути лише для 5 областей України. Що це за експерименти та пілоти? Прошу підписувати петицію, давайте разом вимагати виконання Конституції України, де всі громадяни мають рівні права на збереження життя і здоров'я! 
  Посилання на петицию.
 • Оголошення профспілки

 • Ruskat
  Ruskat

  Відповідь п.Рогову А.В. на його звернення щодо реформування медицини

     (0 відгуків)

  Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф

  вул. Богдана Хмельницького, 37-б, м. Київ-30, 01030
  Str. Bogdan Khmelnickiy, 37-B, Kiev, 01030, Ukraine

  Код ЄДРПОУ 35745870 E-mail:

  rogov29@ukr.net

   

   

   

                                                      Директорам Центрів екстреної

                                                    медичної допомоги та медицини

                            катастроф України

   

  Не зважаючи на супротив медичної спільноти, продовжується  руйнування системи надання екстреної медичної  допомоги в Україні, яка є найбільш ефективною і працює в більшості країн Європи.

   З 01.11.2017 року набрав чинності  наказ  Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України від 26.10.2017 року № 1542 «Про затвердження Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010» згідно якого скасована професійна назва роботи фельдшер з медицини невідкладних станів та  введені фахівці: інструктор з надання догоспітальної допомоги, парамедик, екстрений медичний технік. Після чого набрав чинності  наказ МОЗ України 

  № 918 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

       Введення  парамедицини не покращить ефективність надання екстреної медичної допомоги населенню, а призведе до повної руйнації системи екстреної медичної допомоги.

       Міністерство охорони здоров’я перебрало на себе повноваження Кабінету Міністрів України, а це прямо суперечить вимогам Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Оскільки, в статті 9 цього закону прямо визначено, що Типове положення про бригаду екстреної (швидкої)медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Пунктом 32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Постановою КМУ від 02 березня 2016 року № 285 не допускається введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я. В той же час, відповідні зміни до номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 23.11.2007 року №742 наразі не внесені.

  Водночас, ці накази затверджені без урахування ряду законодавчих актів та нормативно-правових документів, якими на сьогодні регламентована діяльність центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги та прямо суперечать Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та постановам Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1114, № 1115, № 1116, № 1117, № 1118, № 1119, № 1120, № 1121, № 1122.

   Набрання чинності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017р. № 1542 «Про затвердження Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003: 2010» з 01 листопада 2017 року грубо порушує вимоги статті 32 та статті 49² Кодексу законів про працю України.

  Крім того, відсутні положення та роз’яснення щодо створених в національному класифікаторі України ДК 003:2010 професій «Парамедик», «Екстрений медичний технік», «Інструктор з надання першої допомоги» та «Інструктор з надання догоспітальної допомоги», відсутні роз’яснення щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації цих спеціалістів, їх оплати праці.

  Слід зазначити, що акти, що видаються міністерствами, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо у них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності (відповідно до статті 3 Указу Президента України № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»). Натомість, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017р. № 1542 набрав чинності через 5 днів після затвердження. А наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 серпня 2017р. № 918 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» ще й досі не оприлюднений на сайті цього відомства.

  Національний медичний форум прідтримав збереження в системі як лікарських, так і фельдшерських бригад екстреної (швидкої)  медичної допомоги.

  Введення професії «Парамедик» та немедичних спеціальностей «Екстрений медичний технік» та «Інструктор з надання першої допомоги» суттєво підриває імідж медичних працівників, посилює кадровий дефіцит як лікарів так і фельдшерів з медицини невідкладних станів, що призведе до кадрового колапсу в системі і значно погіршить своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

  Сьогодні суспільство  має гарантоване право на безкоштовну, своєчасну і якісну екстрену (швидку)  медичну допомогу на догоспітальному етапі. За результатами опитування соціологічною групою «Рейтинг» щодо оцінки медичної сфери в Україні, яке проводилось в липні-серпні 2017 року лікарю швидкої медичної допомоги довіряє 68% населення і це найвищий рейтинг серед всіх фахівців  медичної галузі.

  Ми підтримуємо  реформи служби, але не в такому вигляді і не втій послідовності, як нам пропонує МОЗ України.

   

   

   

  Перелік законодавчих актів та нормативно-правових документів, яким суперечать накази Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017р. № 1542 та Міністерством охорони здоров’я України від 09 серпня 2017р. № 918 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»»

   

   

   

   

  № з/п

  Назва документа

  Дата прийняття

  № документа

  Коментар

  1

  2

  3

  4

  5

  Закони України

  1.

  Основи законодавства України про охорону здоров’я

  19.11.1992

  2801-ХІІ

  Стаття 3. Абз 4. Медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами,отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами; Стаття 33. Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію. Стаття 35. Екстрена медична допомога - медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я. Тобто екстрену медичну допомогу надають винятково медичні працівники

  2.

  Кодекс законів про працю України.

  12.10.1971

  322-VІІІ

  Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці Абз. 3 У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36цього Кодексу. Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. 3. Про екстрену медичну допомогу 05.07.2012 5081-VI Стаття 9, п.3. Типове положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги та бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 11. Працівники системи екстреної медичної допомоги. 1. Працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону є: медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання згідно із цим Законом; немедичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які здійснюють організаційно- технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги медичними працівниками системи екстреної медичної допомоги. Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу П.1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно- рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги. П.2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, визначається Кабінетом Міністрів України.

  Постанови Кабінету Міністрів України

  1.

  Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

  23.05.2001

  559

  Не передбачений для нововведених професій

  2.

  Про затвердження переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого

  26.03.2007

  163

  Не передбачений для нововведених професій тижня

  3.

  Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

  17.11.1997

  1290

  Не передбачений для нововведених професій

  4.

  Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

  16.10.1998

  1642

  Не передбачений для нововведених професій

  5.

  Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

  21.11.2012

  1114

  П.5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські та фельдшерські. П.6. До складу лікарської бригади входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є лікар. П.7. До складу фельдшерської бригади входять фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є фельдшер. Не передбачений для нововведених професій

  6.

  Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу

  21.11.2012

  1115

  Не передбачений для нововведених професій

  7.

  Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

  21.11.2012

  1116

  Не передбачений для нововведених професій

  8.

  Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги

  21.11.2012

  1117

  Не передбачений для нововведених професій

  9.

  Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної

  21.11.2012

  1118

  Не передбачений для нововведених професій допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події

  10.

  Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події

  21.11.2012

  1119

  Не передбачений для нововведених професій

  11.

  Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико- санітарних наслідків надзвичайних ситуацій

  21.11.2012

  1120

  Не передбачений для нововведених професій

  12.

  Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

  21.11.2012

  1121

  Не передбачений для нововведених професій

  13.

  Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі

  21.11.2012

  1122

  Не передбачений для нововведених професій

  14.

  Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

  30.08.2002

  1298

  Не передбачений для нововведених професій

  15.

  Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва

  28.06.1997

  695

  Не передбачений для нововведених професій направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва

  16.

  Питання оплати праці працівників установ ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

  11.05.2011

  524

  Не передбачений для нововведених професій

  17.

  Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

  27.03.2013

  197

  Не передбачений для нововведених професій

  18.

  Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги

  27.03.2013

  199

  Не передбачений для нововведених професій

  Накази Міністерства охорони здоров'я України

  1.

  Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України

  17.11.2010

  999

  Не передбачений для нововведених професій

  2.

  Про удосконалення моніторингу реформи системи охорони здоров’я

  11.06.2013

  494

  Не передбачений для нововведених професій

  3.

  Про затвердження примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг

  30.08.2010

  734

  Не передбачений для нововведених професій

  4.

  Заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні

  29.08.2008

  500

  Не передбачений для нововведених професій

  5.

  Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги

  01.06.2009

  370

  Не передбачений для нововведених професій

  6.

  “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”

  19.02.2013

  133

  Залишається чинним, не зважаючи на скасування професії «фельдшер з медицини невідкладних станів»

  7.

  Про затвердження індикаторів оцінки діяльності системи екстреної медичної допомоги на до госпітальному етапі

  24.04.2013

  336

  Не передбачений для нововведених професій

  8.

  Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги

  28.04.2009

  283

  Не передбачений для нововведених професій

  9.

  Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я

  28.10.2002

  385

  Не передбачений для нововведених професій

  10.

  Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою

  20.09.1993

  208

  Не передбачений для нововведених професій

  11.

  Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою

  23.11.2007

  742

  Не передбачений для нововведених професій

  12.

  Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

  25.12.1992

  195

  Не передбачений для нововведених професій

  13.

  Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів (медичних сестер) станцій швидкої медичної допомоги з медицини невідкладних станів у пілотних регіонах (Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, областях та м. Києві)

  17.08.2011

  519

  Не передбачений для нововведених професій медицини невідкладних станів у пілотних регіонах (Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, областях та м. Києві)

  14.

  Про затвердження індикаторів оцінки діяльності системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі

  24.04.2013

  336

  Не передбачений для нововведених професій

  15.

  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення

  23.08.2012

  659

  Не передбачений для нововведених професій

  16.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги

  15.01.2014

  34

  Не передбачений для нововведених професій

  17.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги

  21.06.2016

  612

  Не передбачений для нововведених професій

  18.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії

  24.05.2012

  384

  Не передбачений для нововведених професій

  19.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті

  03.08.2012

  602

  Не передбачений для нововведених професій

  20.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті

  17.04.2014

  275

  Не передбачений для нововведених професій геморагічному інсульті

  21.

  Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST

  02.07.2014

  455

  Не передбачений для нововведених професій

  22.

  Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”

  03.07.2006

  436

  Не передбачений для нововведених професій

  23.

  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі

  15.07.2011

  420

  Не передбачений для нововведених професій

  24.

  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500

  07.12.2012

  1020

  Не передбачений для нововведених професій

  25.

  Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

  21.05.2007

  246

  Не передбачений для нововведених професій

  26.

  Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

  05.10.2005

  308/519

  Нарахування заробітної плати та надбавок не передбачене для нововведених професій

  27.

  Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я

  25.05.2006

  319

  Не передбачений для нововведених професій

   

  Затвердження описаних вище змін в національному класифікаторі України ДК 003:2010 без комплексного аналізу чинного законодавства України, вбачається передчасним.

                                Шановні колеги!

  Прошу довести цю інформацію до колективів і бути більш активними у відстоюванні конституційного права жителів України на безкоштовну, своєчасну і якісну екстрену (швидку)  медичну допомогу на догоспітальному етапі та захисті прав медичних працівників.

  Рекомендуємо дане питання розглянути в обласних радах і прийняти відповідні рішення. Про проведену роботу прошу інформувати.

   

            Президент Асоціації                                 А.В.Рогов

   

   

  РЕЗОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ»

   

  Ми, представники медичної спільноти, профспілкових та громадських організацій, організацій роботодавців, органів місцевого самоврядування, яким не байдужа доля України, поважаючи права і свободи громадянина України, ставлячи за ВИЩУ МЕТУ якісне і комфортне життя людини, підвищення середньої тривалості ЖИТТЯ 80+, усвідомлюючи здоров’я як важливу складову національної безпеки, а духовний світ особистості як показник духовного здоров’я нації, відповідально, впевнено і чесно

  ЗАЯВЛЯЄМО:

  Виключно народ України вправі визначати, якою повинна бути НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я! Водночас ми вважаємо обов’язковим спиратися на вітчизняний позитивний досвід, знання та принципи Всесвітньої організації охорони здоров’я, Висновки Європейської Хартії пацієнтів (ЄС, Рим, 2002), Угоду про асоціацію України з ЄС.

  МИ ЗА РЕФОРМУ — системну, професійну, безпечну для кожного українця, зрозумілу та підтриману українською спільнотою.

  МИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ виходу із суспільно-політичної кризи в системі охорони здоров’я України.

  Наші пріоритети: НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ТА ДУХОВНІСТЬ.

  ЗВЕРТАЄМОСЬ до Президента України:

  Забезпечити дотримання Конституції України та законодавства України при реформуванні системи охорони здоров’я України.

  Підтримати проект КОНЦЕПЦІЇ побудови НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.

  Сприяти запровадженню в Україні ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗ­КОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ.

  У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 6327 ветувати зазначений Закон як такий, що містить положення, які порушують Конституцію України.

  ВИМАГАЄМО від Уряду забезпечити:

  Спрямовування на фінансування галузі охорони здоров’я не менше ніж 7% ВВП.

  Виконання вимог Профспілки працівників охорони здоров’я України, переданих до Кабінету Міністрів України під час проведення Всеукраїнської попереджувальної акції протесту 19 вересня 2017 р. в місті Києві, зокрема щодо: призначення міністра охорони здоров’я України, який несе повну відповідальність за галузь; погашення заборгованості із виплати заробітної плати, ліквідації «зрівнялівки» в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я; підвищення престижу медичної професії; запровадження реформи системи охорони здоров’я з дотриманням вимог Конституції України, законодавства України та з використанням механізму соціального діалогу тощо (повний перелік Вимог додається).

  Розробку та прийняття Державної програми соціально-­економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі.

  Розгляд та схвалення проекту КОНЦЕПЦІЇ (текст проекту Концепції додається), запропонованої учасниками Форуму.

  Продовження розвитку служби екстреної медичної допомоги з обов’язковим виконанням Закону України «Про екстрену медичну допомогу», в тому числі — зі збереженням лікарських та фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

  ПРОПОНУЄМО Верховній Раді України як першочергові заходи:

  Включити до порядку денного та підтримати у першому читанні законопроекти: «Про засади державної політики охорони здоров’я» (реєстр. № 2409а); «Про лікарські засоби» (реєстр. № 2162-д); «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні» (реєстр. № 7065), з урахуванням пропозицій Профспілки працівників охорони здоров’я України щодо забезпечення державних гарантій медичним і фармацевтичним працівникам, їх професійних прав та пільг.

  ЗАКЛИКАЄМО Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України до конструктивної співпраці з громадськістю, професійною спільнотою, сторонами соціального діалогу.

  «ЗДОРОВИЙ УКРАЇНЕЦЬ — ЗДОРОВА НАЦІЯ — МОГУТНЯ УКРАЇНА»

   

  Відповідь В.А. Євтушенка в листі до Рогова А.В.

   

   ШАНОВНИЙ АНАТОЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ !  
     БЕЗУМОВНО, ЩО ТЕМА ПІДНЯТА ВАМИ, МАЄ БУТИ ВРАХОВАНА ВСІМА ГІЛКАМИ ВЛАДИ. НАРАЗІ ВОНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ БОЛІСНОЮ ЛИШЕ НАМ -- МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ.  ПО СУТІ, МИ ЗНОВУ ЗАЛИШИЛИСЯ НАОДИНЦІ З ВЛАДОЮ В БОРОТЬБІ ЗА ДОСТОЙНЕ ПРАВО НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН І НАЦІЇ ЗОКРЕМА.    
     НАТОМІСТЬ ПРАЦІВНИКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СЕМД ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЮТЬ ПОДІБНИЙ ЕТАП т.зв, "РЕФОРМУВАННЯ ПО-АЛЄКСЕЄНКОВСЬКИ", ГАРЯЧЕ ПІДТРИМАНИЙ ВАМИ ВКІНЦІ 2012 НА ПОЧАТКУ 2013 рр.   І ЗАРАЗ БАГАТЬОМ ПРАЦІВНИКАМ СТАНЦІЇ СТАЄ ОЧЕВИДНИЙ ФАКТ ЛИЦЕМІРСТВА, НЕПОРЯДНОСТІ ТА ЛУКАВСТВА ТОДІШНЬОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА Й ОБЛАСТІ.   АДЖЕ ТОЧНО ТАКІ Ж ВИМОГИ ВИСТАВЛЯЛИ ПЕРЕД ВАМИ І МИ -- ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ --  ЛИШЕ З ОДНІЄЮ ВИМОГОЮ:  ПРОВЕСТИ РЕФОРМУВАННЯ СТАНЦІЇ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПОЛІ !!!   А ЯК ПОСТУПИЛА ТОДІШНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ ?   КОМУ, ЯК НЕ ВАМ ПРО ЦЕ ДОБРЕ ВІДОМО !
     НЕДАРЕМНО КАЖУТЬ, ЩО ГРІШНИКАМ ВСЕ ВЕРТАЄТЬСЯ АЛЕ В РАЗИ БІЛЬШЕ !   ОТАК І НАШІ СЛЬОЗИ НИНІ ВЕРТАЮТЬСЯ ТИМ, ХТО БУВ ПРОТИ НАС ЧИ БЕЗДІЯЛЬНО СПОСТЕРІГАВ ЗА ТИМ, ЯК НАС ПРЕСУВАЛИ, І ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ПІДТРИМАЛИ ЗА ЧАС ДВОХРІЧНОЇ БОРОТЬБИ ЗА НАШІ ЗАКОННІ ПРАВА В СУДАХ РІЗНИХ ІНСТАНЦІЙ.
     СЬОГОДНІ ХОЧЕТЬСЯ ЗАПИТАТИ В ТИХ, ХТО ВЛАШТОВУВАВ НАМ "БЕЗПРЄДЄЛ", --  КОЛИ  НАС НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЯЛИ З РОБОТИ ПІД ЧАС "РЕФОРМУВАННЯ",  ДЕ ВИ БУЛИ ?   ЧОМУ ВИ ВСІ СИДІЛИ ПО КУТКАХ, ЯК ЩУРІ?   ЧОМУ НЕ ПИСАЛИ ТАКИХ ЗВЕРНЕНЬ ДО ГРОМАДИ, ЯКІ ПИШЕТЕ ЗАРАЗ ?  ДЕ БУЛА ВАША СОВІСТЬ, КОЛИ НАС УБИВАЛИ ? ТОЩО...
      НАВІТЬ ЗАРАЗ, КОЛИ ВСІ ЗРОЗУМІЛИ ЯК НАС "КИНУЛИ", КОЛИ МИ НЕЗАКОННО ВТРАТИЛИ МАЙЖЕ ВСЕ, НЕ ВІДЧУВШИ ВІД НАШИХ КОЛЕГ БОДАЙ МОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, КОЛИ  ВАША т,зв, "КИШЕНЬКОВА" ПРОФСПІЛКА, ОЧОЛЮВАНА  КОШЕВИЧ Т.С. НЕ НАДАЛА ДЛЯ НАШОГО ЗАХИСТУ БОДАЙ ПЛОХЕНЬКОГО ЮРИСТА В СУДАХ, --  І ДО НИНІ ВІД ВАС НЕ ПРОЗВУЧАЛО НІЯКИХ ВИБАЧЕНЬ !!!   НАВІТЬ НЕ ХОЧЕТЬСЯ ЗГАДУВАТИ ЩЕЙ БОРОТЬБУ КОЛЕКТИВУ ПРОТИ СВАВІЛЛЯ КОЛИШНЬОГО ГОЛОВЛІКАРЯ ФЕЩЕНКО Т.А., ЯКУ ВИ ТАК ГАРЯЧЕ ЗАХИЩАЛИ ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ !
   АБО ЗГАДАЙТЕ НЕЩОДАВНУ СИТУАЦІЮ, КОЛИ НАМ ДОВГИЙ ЧАС НЕ ВИПЛАЧУВАЛИ ПОВНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ І МИ БУЛИ ВИМУШЕНІ СТРАЙКУВАТИ ПІД СТІНАМИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. А В ЦЕЙ ЧАС НАШІ "ДРУЖНІ КОЛЕГИ" ЗБОКУ СПОСТЕРІГАЛИ І НАСМІХАЛИСЯ З НАС. НАТОМІСТЬ КОЛИ ПРО НАС ЗАГОВОРИЛА ВСЯ УКРАЇНА І МИ ТАКИ СВОГО ДОБИЛИСЯ, ТО НА ОПЕРАТИВНИХ НАРАДАХ В ДЕЯКИХ МЕДУСТАНОВАХ МІСТА ГОЛОВЛІКАРІ ПОПЕРЕДЖАЛИ СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ НЕ ПОВТОРЯТИ ЗА НАМИ ПОДІБНИХ АКЦІЙ. ЧИ ДАВАЙТЕ ЗГАДАЄМО СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА, КОЛИ НАШИХ КОЛЕГ ЦИНІЧНО ІГНОРУВАЛА ТА Ж ТАКИ ПАНІ КОШЕВИЧ Т.С. І БАГАТО РОКІВ НЕ ДОПУСКАЄ НАС НА СЦЕНУ ДЛЯ ВІТАЛЬНОГО СЛОВА. І НЕ РОБІТЬ ВИГЛЯД, ЩО ВИ ЦЬОГО НЕ ЗНАЛИ Й НЕ БАЧИЛИ !
       НАТОМІСТЬ ВІД НАС ЗАРАЗ ВИМАГАЮТЬ ЗАБУТИ ВСЕ І ВКЛЮЧИТИСЯ ЗА ЧИЇСЬ ПРАВА, ЦИНІЧНО НАГАДУЮЧИ ПРО ТЕ, ЩО МИ Ж, МОВЛЯВ, "ОДНА МЕДИЧНА  СІМ'Я" !   ОСЬ САМЕ ТОДІ, КОЛИ ВСІ УСВІДОМЛЯТЬ, ЩО МИ ДІЙСНО ОДНА МЕДИЧНА ДРУЖНА СІМ'Я, ТОДІ В МЕДИЦИНІ НАСТАНЕ ЛАД І СПОКІЙ.  САМЕ ТОДІ, КОЛИ МИ САМІ СЕБЕ ПОЧНЕМО ПОВАЖАТИ, ОСЬ ТОДІ НАС ПОВАЖАТИМУТЬ Й ІНШІ.  САМЕ ТОДІ, КОЛИ МИ СТАНЕМО ЄДИНИМ ЦІЛИМ, ОСЬ ТОДІ НАС БОЯТИМУТЬСЯ ЧИНОВНИКИ...   БЕРІТЬ ПРИКЛАД З ПЕДАГОГІВ !!!  У НИХ ДІЙСНО ОДНА ДРУЖНА СІМ'Я !
       БАЖАЄМО ВАМ ПЕРЕМОГИ У ВІДСТОЮВАННІ СВОЇХ ЗАКОННИХ ПРАВ !

       З ПОВАГОЮ І ВІРОЮ В КРАЩЕ МАЙБУТНЄ І ВІД ІМЕНІ КОЛЕКТИВУ,
        ГОЛОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФСПІЛКИ БСЕМД -- В.А.ЄВТУШЕНКО.
  Зворотній зв'язок


×