Перейти к содержанию
Портал БСЕМД.

Уся активність

Стрічка оновлюється автоматично

 1. Ще раніше
 2. Ruskat

  Не юридична конференція 23.07.2021 року

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ СЛУЖБИ ЕМД КИЇВЩИНИ! Вже другий день до мене надходять Ваші тривожні дзвінки із єдиним питанням: "Що вчора відбулося і як це розуміти?". Хочу всіх Вас заспокоїти й поділитися своїм баченням ситуації. Те, що відбулося на так званій конференції 22.07.2021 року не має жодної юридичної сили і на мові юридичного терміну - рішення незаконної конференції є нікчемними! Адже від самого початку мета зародження зухвалої затії злочинного дует
 3. Офіційне звернення до Шарко .docx
 4. Ruskat

  ОБЕРЕЖНО! Обман і провокація.

  Надважлива інформація для працівників служби екстреної медичної допомоги Київської області! Шановні колеги! Сьогодні 23.06.2021 року на неочікувану пропозицію адміністрації КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у терміновому порядку були запрошені члени робочої групи по розробці Колективного договору в приміщення керівництва в м. Києві. В думках зародилося сподівання про те, що нарешті адміністрація таки пішла на розумні й законні поступки колективу й готова прийняти остаточні умови, аби нарешті Колективний договір набув остаточного вар
 5. Гендиректорці КНП КОР «КОЦЕМД МК» Шарко О.М. Голови Незалежної профспілки працівників Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Євтушенка Віктора Арсенійовича
 6. На передодні Дня медичного працівника, за ініціативи юридичної компанії «МедЮр» та за підтримки «Національної медичної палати України», був проведений круглий стіл з проблемних питань сьогодення системи охорони здоров’я. Питань піднімалось чимало, а більшість з них були в контексті реформування галузі охорони здоров’я, а також аналіз того, як пандемія КОВІД-19 показала неефективність роботи системи і неможливість протистояти таким серйозним викликам. Учасниками була озвучена жахлива ситуація по Україні з роботою закладів первинної ланки, служби екстреної медичної допомоги, стаціонарної медично
 7. Ruskat

  Напад на медиків в Чугуєві

 8. Ruskat

  Фінальний етап роботи над Колективним Договором

  Шановні колеги! Робота над нашим Колективним договором добігає кінця і вийшла на фінішну пряму. Залишилося узгодити кілька важливих моментів і врахувати Ваші зауваження. Тому просимо Вас поставитися до аналізу проекту з усією відповідальністю, аби потім протягом багатьох років не пошкодували за прийнятий важливий документ, який раптом Вас може й не задовольнятиме. Наш Роботодавець (гендиректорка Шарко О.М ) та голова їхньої профспілки (Герасименко В.С) вже хоч сьогодні готові підписати запропонований ними варіант Колективного договору. Не вперше на нашу Профспілку приходять поштові п
 9. Ruskat

  Підписи Сторін

  Генеральний директор КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ___________ “____”_______20__р. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34002938 Голова Незалежної професійної спілки працівників Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Євтушенко Віктор Арсенійович Ідентифікаційний код юридичної особи: 39660644
 10. Ruskat

  Додаток №5

  ПОГОДЖЕНО Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ______________2021 р. Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД _______________________ « ___ « ______________2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ___________
 11. Ruskat

  Додаток №4

  ПОГОДЖЕНО Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ » ______________2020 р. Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД _______________________ « ___ » ______________2020 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ » ___________
 12. Ruskat

  Додаток №3

  ПОГОДЖЕНО Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ______________2021 р. Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД _______________________ « ___ « ______________2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ___________
 13. Ruskat

  Додаток №2

  ПОГОДЖЕНО Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ______________2021 р. Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД _______________________ « ___ « ______________2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ___________
 14. Ruskat

  Додаток №1

  ПОГОДЖЕНО Голова ППО КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ______________2021 р. Голова НПС Білоцерківської станції ЕМД _______________________ « ___ « ______________2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор КНП КОР «КОЦЕМД МК» _______________________ « ___ « ___________
 15. 11.1. Контроль за виконанням Колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали та уповноваженою ними постійно діючою комісією, до складу якої входять по 3 представники обох сторін на паритетних умовах. 11.2. Доповнення та зміни до Колективного договору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам Колективний договір. 11.3. Надавати повноважним представникам Сторін наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Колективного договору. 11.4. Якщо Сторони нес
 16. 10.1. Якщо у працівника виникають проблеми, пов’язані з роботою, вони мають вирішуватися таким чином: ● працівник звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного підрозділу; ● керівник структурного підрозділу повинен дати відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему; ● якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник звертається до уповноваженого представника Профспілки або безпосередньо до профспілкового комітету; ● профспілковий комітет протягом п’яти днів, спільно з представнико
 17. 9.2.1 Дотримуватися порядку розгляду подання Роботодавця про надання згоди на звільнення працівника з підстав, передбачених у КЗпП України. Виборні органи Профспілок розглядають у п’ятиденний термін обґрунтоване письмове подання Роботодавця, підписане керівником Підприємства або іншою особою, яка наділена правом розірвання трудових договорів з працівниками, про надання згоди на розірвання трудового договору з працівником. Подання Роботодавця розглядається у присутності працівника, на якого воно внесене. Розгляд подання, за відсутності працівника, допускається лише за його письмовою з
 18. 9.1.1. Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. 9.1.2. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є. 9.1.3.Звільнення членів виборного профспілкового органу (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного
 19. 8.1.1. Безоплатно надавати, за зверненням Профспілки, приміщення з усім наявним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням для забезпечення діяльності Профспілки, а також для проведення профспілкових заходів тощо. 8.1.2. Надавати, на запит Профспілки, згідно закону, всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Колективного договору, сприяти реалізації права Профспілки із захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників. 8.1.3. Забезпечувати Профспілкам можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території Підприємства, в доступних для праці
 20. 7.3.1. Сприяти тому, щоб члени трудового колективу користувалися можливостями щодо медичного обслуговування та іншими послугами й пільгами згідно зі Статутом Закладу та цим Колективним договором, громадськими організаціями, а також національними та міжнародними фондами. А для членів Профспілки – додатковими можливостями, передбаченими рішенням виборних органів Профспілки, її організацій усіх рівнів
 21. 7.2.1. Здійснювати культурно-масову, фізкультурно-спортивну й оздоровчу роботу за рахунок коштів, які перерахував Роботодавець на ці заходи відповідно до Положення про порядок відрахування та використання первинними профспілковими організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Щорічно звітувати перед Колективом про використання цих коштів.
 22. 7.1.1. Згідно зі ст. 9-1 КЗпП України, Роботодавець за рахунок власних коштів встановлює додаткові, порівняно з законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Роботодавець, за погодженням із Профспілкою, забезпечує умови безперебійної роботи кімнат для прийому їжі, з метою повноцінного харчування працівників під час виконання ними трудових обов’язків, а також утримання за кошти Підприємства штатних технічних працівників в кімнатах прийому їжі, для підтримки належного санітарно-технічного стану. 7.1.2. Роботодавець, за наявності фінансової можливості, забезпечує
 23. 6.1.1. Створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі Підприємства належні, здорові та безпечні умови праці й забезпечити виконання правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі трудової діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з охорони праці. 6.1.2. Забезпечити функціонування ефективної системи управління охороною праці на Підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону прац
 24. 5.2.1. Разом із Роботодавцем вирішувати питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. 5.2.2. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення працівникам розмірів заробітної плати, премій, компенсацій, доплат, надбавок, надання пільг. 5.2.3. Контролювати проведення індексації грошових доходів і компенсації втрати частини зарплати через порушення термінів її виплати. 5.2.4. Контролювати формування посадових оклад
 25. 5.1.1. Формувати оплату праці на підставі законів та інших нормативно- правових актів України та цього Колективного договору. 5.1.2. Сторони домовилися про те, що базовим показником для нарахування заробітних плат працівникам Підприємства є прожитковий мінімум, розмір якої встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік законом про Державний бюджет України на відповідний рік (Кодекс законів про працю України та Закон України «Про оплату праці»). (ДОДАТОК 3); 5.1.3. Економію фонду заробітної плати спрямовувати на виплату доплат
 26. Ruskat

  4. Час відпочинку

  4.1. Затверджується графік надання щорічних відпусток з огляду на необхідність забезпечити безперервну роботу, за погодженням Профспілки. Підприємства, створення сприятливих умов для відпочинку працівників, не пізніше 25 грудня поточного року, та доводиться до відома працівників. 4.2. Працівник повинен подати заяву про надання відпустки до відділу кадрів не пізніше як за 14 днів до дати початку відпустки, а керівник видати наказ та попередити про надання відпустки. 4.3. Працівникам надається щорічна основна відпустка не менше ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік.
 1. Загрузить ещё активность
×
×
 • Створити...